Lions Club Teplice

Asociace ředitelů gymnázií
České republiky

Aktuality

17.01.2019

Filosofové zvou k diskusi

Filosofický ústav AV ČR přišel s iniciativou, která má přispět ke zlepšení úrovně politické diskuse v naší vlasti. Akademické fórum je platformou pro diskusi mezi akademiky a učiteli i další odbornou veřejností. Více zde. A pozvánku na setkání 22. února 2019 v Praze najdete tady.

05.12.2018

Rada AŘG jednala 29. listopadu 2018

A vy si můžete v příslušných sekcích tohoto webu přečíst výstupy z tohoto jednání. Jde o Zápis z jednání, Závěry a Připomínky k Dlouhodobému záměru MŠMT.

21.11.2018

AŘG slavila 25 let činnosti

Slavnostní shromáždění ke čtvrtstoletí Asociace ředitelů gymnázií ČR se konalo 15. listopadu 2018. V Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze se sešlo několik desítek reprezentantů AŘG a hostů. Noblesní prostředí bylo ještě zdůrazněno hudebním vystoupením žáků Gymnázia a Hudební školy Praha.

Úvodní projev přednesla předsedkyně AŘG PhDr. Renata Schejbalová. Uvítala hosty, připomněla historii a také současné úkoly, které asociace řeší. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vystoupil náměstek ministra Mgr. Václav Pícl. Jeho projev byl důstojný a státnický. Význam AŘG jako důležitého partnera připomněla bývalá ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Méně formální pak byly příspěvky dalších dvou politiků – dosavadního a nového předsedy školského výboru Senátu Parlamentu ČR PhDr. Zdeňka Papouška a kolegy (ředitele Gymnázia Jana Keplera v Praze) Mgr. Jiřího Růžičky. Velmi neformálně pak ke svému proslovu přistoupil předseda školského výboru Poslanecké sněmovny Mgr. Václav Klaus ml. Zdravici za Českou konferenci rektorů pronesla Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.

Po politicích přišli na řadu bývalí kolegové – pamětníci začátků AŘG – PhDr. Josef Filouš (Gymnázium Brno, Slovanské nám.) a RNDr. František Kopecký (Gymnázium Jana Nerudy Praha). Ti zavzpomínali na hektická 90. léta i na „souboje“ s politiky i úřady a také na přátelskou atmosféru setkání ředitelů gymnázií na krajské i republikové úrovni. Po závěrečném slovu paní předsedkyně přišlo na řadu popovídání si a vzpomínání při rautu v Jiříkově síni.

Setkání bylo opravdu důstojným připomenutím pětadvacetileté existence AŘG – organizace, která je respektována politiky i veřejností a která svým vlivem přispívá ke kvalitě českého školství.

Z. Bergman

Foto A. Dytrt

07.11.2018

Dopis poslancům

Předsedkyně AŘG PhDr. Renata Schejbalová spolu s předsedou Unie školských asociací Ing. Jiřím Zajíčkem zaslala 5. listopadu 2018 dopis členům Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve kterém vyzývá k úpravě střednědobého výhledu státního rozpočtu ve prospěch kapitoly školství. Dopis je zde.

02.11.2018

Podpora ředitele Gymnázia Teplice Zdeňka Bergmana

V médiích se objevilo vyjádření z facebookového profilu našeho kolegy Zdeňka Bergmana o nevhodném chování a vulgarismech našeho prezidenta. Prezident republiky by měl svým chováním být důstojným vzorem pro občany, jeho vulgarismy a urážlivé výroky se však s důstojností úřadu zcela míjejí. Mají-li naše školy opouštět kultivovaní absolventi, je zmíněný stav nejlepší cestou k tomu, aby se tento záměr přes veškeré úsilí pedagogů nepodařilo naplnit.

Nadsázka, se kterou se kolega k tomuto neoddiskutovatelně ostudnému chování hlavy státu na svém soukromém facebookovém profilu vyjádřil, pouze odlehčenou formou upozorňuje na nepřijatelně primitivní úroveň komunikace v našem veřejném prostoru.

AŘG ČR považuje v médiích zmiňované postupy některých politiků za omezování práva na vyjádření vlastního názoru, které je každému občanu zaručeno Ústavou ČR a vyjadřuje kolegu Bergmanovi plnou podporu.

V Praze dne 1. 11. 2018                              PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně AŘG ČR

1... 3 4 5 6 7 ...12

Partneři
MŠMT CZESHA Starý web AŘG