Lions Club Teplice

Asociace ředitelů gymnázií
České republiky

Aktuality

05.11.2019

Vyjádření AŘG ČR k vyhlášení stávky

Asociace ředitelů gymnázií ČR v současné době nepodporuje vyhlášení stávky. Pokud by odbory neustoupily bez boje z navýšení o 15 % na 10 %, tak by nyní stávka za 15% navýšení byla na místě. I AŘG podporovala 10% navýšení do tarifů, ale to v době, kdy ministr školství hovořil o plošném navýšení do tarifů ve výši 1 500/2 250/2 700 Kč. Protest proti současnému navýšení 8 % do tarifů a 2 % do nadtarifů vidíme již jako spíše malicherný.

Navíc si myslíme, že termín vyhlášení stávky po podzimních prázdninách a na mnoha školách dvou dnech ředitelského volna není právě šťastný a nesetká se s pochopením veřejnosti. AŘG i nadále podporuje navyšování platů pracovníků ve školství tak, aby dosáhly na alespoň 130 % průměrné mzdy.

Zároveň bychom rádi požádali novináře, aby informovali veřejnost i o tom, o kolik procent se pro příští rok zvyšují platy i v jiných odvětvích, neboť se domníváme, že z posledních informací v médiích mohla veřejnost nabýt dojmu, že platy se zvyšují pouze ve školství, které je ale dlouhodobě podfinancované.

V Praze 3. 11. 2019       PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně AŘG ČR

06.05.2019

Bakaláři odpovídají

2. května 2019 odpověděla firma Bakaláři na dopis naší předsedkyně PhDr. Renaty Schejbalové. Co ředitelům autoři tohoto nejrozšířenějšího školního informačního systému sdělují, si můžete přečíst zde.

15.04.2019

Zástupci ředitelů dostanou přidáno

Vláda ČR se odhodlala ke změně svého nařízení č. 75/2005 Sb. Novela navyšuje počet hodin přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitelů škol. V čase neustáleho navyšování administrativy nám to opravdu "pomůže". Stanovisko AŘG je zde.

15.04.2019

Bakaláři zaostávají

9. dubna 2019 napsala předsedkyně AŘG PhDr. Renata Schejbalová dopis firmě Bakaláři software s.r.o., ve kterém vyjádřila nespokojenost ředitelů gymnázií se stavem nejrozšířenějšího školního informačního systému. Dopis najdete v sekci Dokumenty.

02.04.2019

Konference AŘG 2019 je za námi.

Závěry dojednané a přijaté v Brně ve dnech 27. - 29. března 2019 najdete v sekci Konference.

1 2 3 4 5 ...11

Partneři
MŠMT CZESHA Starý web AŘG