Lions Club Teplice

Asociace ředitelů gymnázií
České republiky

Aktuality

05.03.2021

Prohlášení k "úřední" maturitě

Asociace ředitelů gymnázií ČR zásadně nesouhlasí s prohlášením předsedy vlády ČR k ukončení středoškolského studia administrativním způsobem, tj. bez konání maturitní zkoušky a hodnocením za předchozí výsledky, a to pokud o to bude mít žák zájem. Celé znění stanoviska je zde.

05.05.2020

Rada zasedala per rollam

17. dubna 2020 jednala Rada AŘG. Rozhodla o definitivním zrušení letošní Konference AŘG a zvolila staronové vedení. Více si můžete přečíst v zápise z jednání.

14.04.2020

Vyjádření AŘG k současné situaci a návrhy řešení

V současné době se diskutuje o možném nástupu žáků do škol v polovině května, petici proti otevření škol podepsalo přes 80 tisíc občanů. AŘG nabízí pohled z praxe. Zde.

08.11.2019

K maturitě z matematiky

Společné vyjádření Asociace ředitelů gymnázií ČR a Jednoty českých matematiků a fyziků je zde.

05.11.2019

Vyjádření AŘG ČR k vyhlášení stávky

Asociace ředitelů gymnázií ČR v současné době nepodporuje vyhlášení stávky. Pokud by odbory neustoupily bez boje z navýšení o 15 % na 10 %, tak by nyní stávka za 15% navýšení byla na místě. I AŘG podporovala 10% navýšení do tarifů, ale to v době, kdy ministr školství hovořil o plošném navýšení do tarifů ve výši 1 500/2 250/2 700 Kč. Protest proti současnému navýšení 8 % do tarifů a 2 % do nadtarifů vidíme již jako spíše malicherný.

Navíc si myslíme, že termín vyhlášení stávky po podzimních prázdninách a na mnoha školách dvou dnech ředitelského volna není právě šťastný a nesetká se s pochopením veřejnosti. AŘG i nadále podporuje navyšování platů pracovníků ve školství tak, aby dosáhly na alespoň 130 % průměrné mzdy.

Zároveň bychom rádi požádali novináře, aby informovali veřejnost i o tom, o kolik procent se pro příští rok zvyšují platy i v jiných odvětvích, neboť se domníváme, že z posledních informací v médiích mohla veřejnost nabýt dojmu, že platy se zvyšují pouze ve školství, které je ale dlouhodobě podfinancované.

V Praze 3. 11. 2019       PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně AŘG ČR

1 2 3 4 ...11

Partneři
MŠMT CZESHA Starý web AŘG