Lions Club Teplice

Asociace ředitelů gymnázií
České republiky

Aktuality

07.02.2023

Jednala Rada AŘG

2. února 2023 se v Praze sešla Rada AŘG, aby projednala 30. výročí vzniku AŘG, připomínky k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023 – 2027, úpravu jednotné přijímací zkoušky a placení členských příspěvků. Podrobnosti najdete v zápisu z jednání.

17.01.2023

Josef Kubát 80

Na sklonku minulého roku (28. 12. 2022) oslavil své osmdesátiny RNDr. Josef Kubát - bývalý předseda AŘG a dnes její čestný člen. Kolega Kubát byl nejen dlouholetým ředitelem pardubického Gymnázia Dašická a funkcionářem AŘG. Jeho srdce patřilo matematice, ve které se hodně angažoval. Psal učebnice, polularizoval tuto vědu a dlouho pracoval v Jednotě českých matematiků a fyziků, a to i v jejím čele. K jeho jubileu vyšel v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie obsáhlý článek. My se připojujeme s přáním štěstí a zdraví do dalších let.

Z. Bergman

22.09.2022

Konference AŘG 2022 je minulostí

Setkání více než 130 ředitelů gymnázií z celého Česka proběhlo ve dnech 19. - 21. září 2022 v hotelu Jezerka u Sečské přehrady. Nejvýznamnějším hostem byl jistě ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., ale dorazila i řada dalších hostů, kteří přispěli k programu konference. V roli hostitele byla Mgr. Klára Jelinková (G Chrudim). Zápis z jednání Valné hromady AŘG je v sekci Dokumenty.

22.09.2022

Rada AŘG volila své vedení

Na svém zasedání 19. září 2022, které proběhlo bezprostředně před zahájením konference AŘG v Seči, byla staronovou předsedkyní zvolena PhDr. Renata Schejbalová (G Nad Štolou, Praha). Místopředsedou je Mgr. Jan Raška (G Jakuba Škody, Olomouc). Zápis z jednání je v sekci Rada AŘG.

29.07.2022

Závěry Rady AŘG

25. července 2022 zsedala v Horních Věstonicích Rada AŘG. Hosty byli PhDr. Jindřich Fryč, státní tajemník a Mgr. Pavla Katzová, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a legislativní z MŠMT. Zápis z jednání včetně závěrů si můžete přečíst v sekci Rada AŘG.

1 2 3 4 ...13

Partneři
MŠMT CZESHA Starý web AŘG

courage is a psychic symbolism about copy richard mille rm 022 usa.ob rolex day date rolex calibre 2836 2813 118208 mens 12mm for sale servers that modern society about objectives.