Lions Club Teplice

Asociace ředitelů gymnázií
České republiky

Aktuality

18.12.2016

Vyjádření AŘG ČR k požadavku na zlepšení úrovně odměňování učitelů odborného výcviku

AŘG ČR na jednání Rady dne 1. 12. 2016 projednala požadavek na zlepšení úrovně odměňování učitelů odborného výcviku s tím, že považuje tento krok za nesystémový.

Více v sekci Rada AŘG.

11.12.2016

Ocenění Daga Hrubého

Medaili za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání obdržel 8. prosince 2016 náš dloholetý kolega a nejobdivovanější řečník na všech našich setkáních RNDr. Dag Hrubý. Blahopřejeme! Více si o slavnostní události, která se odehrála v prostorách Senátu ČR a která souvisela s 25 lety činnosti České školní inspekce, můžete přečíst zde.

12.10.2016

Otevřený dopis panu Františku Dobšíkovi

Vážený pane předsedo,

v textu Tak prý nic neděláme…, který vyšel v UN č.33/2016, pravděpodobně reagujete na Společné prohlášení Asociace ředitelů gymnázií a Unie školských asociací CZESHA k učitelským platům. Dovolím si krátký komentář:

Při čtení věty: „ Od roku 1995 školské odbory zorganizovaly mimo jiné pět velkých petic…“ jsem se musela pousmát. Je rok 2016, takže za 21 let pět petic, to máme v průměru jednu za čtyři roky!
V textu mně chybí informace o tom, čeho konkrétně jste dosáhli?

Startovní pozice učitelů byla v 90. letech stejná jako u ostatních vysokoškoláků, nyní jsou učitelé nejhůře placenými vysokoškoláky, absolventi kvůli platům nenastupují na pedagogické fakulty, nebo pedagogický obor vystudují a nastupují do jiného, lépe placeného oboru, citelně již na školách chybí některé aprobace.

Bylo dobré se inspirovat u lékařských odborů.

Důrazně se musím ohradit proti poslednímu odstavci, kde píšete, že v kampani Konec levných učitelů jste nedosáhli všech svých cílů a dále cituji: „To ale není důsledek naší nečinnosti, ale příčina je v nedostatečné podpoře zaměstnanců mimo odborový svaz - ředitele škol nevyjímaje.“ To asi nemyslíte vážně?

AŘG na nedostatečné platy ve školství poukazovala již několik let, v letošním roce byla AŘG první, která na nutnost navýšení platů ve školství upozornila, když po březnové konferenci ve Zlíně dne 18. 3. 2016 vydala Stanovisko AŘG ČR k personálnímu zajištění vyučování ve školách a současnému stavu odměňování učitelů, dále 23. 6. 2016 Výzvu ředitelkám a ředitelům základních škol, 13. 7. 2016 Problematika platů učitelů v regionálním školství pohledem AŘG ČR. Nyní již zmíněné Společné prohlášení. Všechny texty vyšly v UN.

Za AŘG jsem se účastnila několika jednání na ministerstvu, kde jste byl i Vy přítomen, schůzky koncem června v Karolinu, kterou svolal pan rektor Zima, 13. 7. 2016 jednání K3 v Poslanecké sněmovně s panem premiérem, pány místopředsedy vlády Babišem a Bělobrádkem, paní ministryní Valachovou a řady dalších jednání.

S pozdravem

5. 10. 2016                                   Renata Schejbalová, předsedkyně AŘG ČR

27.09.2016

Připomínky AŘG k financování nepedagogických pracovníků 

13. září 2016 Rada AŘG ČR na svém jednání dne 13. 9. 2016 po projednání v krajských sekcích konstatovala, že navrhovaný model nevyřeší současný stav, zejména nedostatečný počet nepedagogických pracovníků na školách. Více zde.

26.09.2016

13. září 2016 zasedala Rada AŘG.

Jednalo se o společném prohlášení AŘG a CZESHA k platům, financování nepedagogů, přípravě konference a "pamlskové" vyhlášce. Zápis najdete pod sekci Rada (po přihlášení).

1... 11 12 13 14 15

Partneři
MŠMT CZESHA A. Dytrt: Foto z historie AŘG