Lions Club Teplice

Asociace ředitelů gymnázií
České republiky

Aktuality

29.01.2017

Dopis ministryni školství

28. ledna 2017 napsala předsedkyně AŘG PhDr. Renata Schejbalová dopis paní Mgr. Kateřině Valachové, PhD., ve kterém upozorňuje na problém nedostatku učitelů některých předmětů. Dopis si můžete přečíst zde.

17.01.2017

Konference AŘG 2017

Od 29. do 31. března 2017 proběhne v Karlových Varech tradiční setkání ředitelů gymnázií z celé České republiky.

Více v sekci Konference.

18.12.2016

Vyjádření AŘG ČR k požadavku na zlepšení úrovně odměňování učitelů odborného výcviku

AŘG ČR na jednání Rady dne 1. 12. 2016 projednala požadavek na zlepšení úrovně odměňování učitelů odborného výcviku s tím, že považuje tento krok za nesystémový.

Více v sekci Rada AŘG.

11.12.2016

Ocenění Daga Hrubého

Medaili za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání obdržel 8. prosince 2016 náš dloholetý kolega a nejobdivovanější řečník na všech našich setkáních RNDr. Dag Hrubý. Blahopřejeme! Více si o slavnostní události, která se odehrála v prostorách Senátu ČR a která souvisela s 25 lety činnosti České školní inspekce, můžete přečíst zde.

12.10.2016

Otevřený dopis panu Františku Dobšíkovi

Vážený pane předsedo,

v textu Tak prý nic neděláme…, který vyšel v UN č.33/2016, pravděpodobně reagujete na Společné prohlášení Asociace ředitelů gymnázií a Unie školských asociací CZESHA k učitelským platům. Dovolím si krátký komentář:

Při čtení věty: „ Od roku 1995 školské odbory zorganizovaly mimo jiné pět velkých petic…“ jsem se musela pousmát. Je rok 2016, takže za 21 let pět petic, to máme v průměru jednu za čtyři roky!
V textu mně chybí informace o tom, čeho konkrétně jste dosáhli?

Startovní pozice učitelů byla v 90. letech stejná jako u ostatních vysokoškoláků, nyní jsou učitelé nejhůře placenými vysokoškoláky, absolventi kvůli platům nenastupují na pedagogické fakulty, nebo pedagogický obor vystudují a nastupují do jiného, lépe placeného oboru, citelně již na školách chybí některé aprobace.

Bylo dobré se inspirovat u lékařských odborů.

Důrazně se musím ohradit proti poslednímu odstavci, kde píšete, že v kampani Konec levných učitelů jste nedosáhli všech svých cílů a dále cituji: „To ale není důsledek naší nečinnosti, ale příčina je v nedostatečné podpoře zaměstnanců mimo odborový svaz - ředitele škol nevyjímaje.“ To asi nemyslíte vážně?

AŘG na nedostatečné platy ve školství poukazovala již několik let, v letošním roce byla AŘG první, která na nutnost navýšení platů ve školství upozornila, když po březnové konferenci ve Zlíně dne 18. 3. 2016 vydala Stanovisko AŘG ČR k personálnímu zajištění vyučování ve školách a současnému stavu odměňování učitelů, dále 23. 6. 2016 Výzvu ředitelkám a ředitelům základních škol, 13. 7. 2016 Problematika platů učitelů v regionálním školství pohledem AŘG ČR. Nyní již zmíněné Společné prohlášení. Všechny texty vyšly v UN.

Za AŘG jsem se účastnila několika jednání na ministerstvu, kde jste byl i Vy přítomen, schůzky koncem června v Karolinu, kterou svolal pan rektor Zima, 13. 7. 2016 jednání K3 v Poslanecké sněmovně s panem premiérem, pány místopředsedy vlády Babišem a Bělobrádkem, paní ministryní Valachovou a řady dalších jednání.

S pozdravem

5. 10. 2016                                   Renata Schejbalová, předsedkyně AŘG ČR

1... 8 9 10 11 12

Partneři
MŠMT CZESHA Starý web AŘG