Lions Club Teplice

Asociace ředitelů gymnázií
České republiky

Aktuality

17.01.2023

Josef Kubát 80

Na sklonku minulého roku (28. 12. 2022) oslavil své osmdesátiny RNDr. Josef Kubát - bývalý předseda AŘG a dnes její čestný člen. Kolega Kubát byl nejen dlouholetým ředitelem pardubického Gymnázia Dašická a funkcionářem AŘG. Jeho srdce patřilo matematice, ve které se hodně angažoval. Psal učebnice, polularizoval tuto vědu a dlouho pracoval v Jednotě českých matematiků a fyziků, a to i v jejím čele. K jeho jubileu vyšel v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie obsáhlý článek. My se připojujeme s přáním štěstí a zdraví do dalších let.

Z. Bergman

22.09.2022

Konference AŘG 2022 je minulostí

Setkání více než 130 ředitelů gymnázií z celého Česka proběhlo ve dnech 19. - 21. září 2022 v hotelu Jezerka u Sečské přehrady. Nejvýznamnějším hostem byl jistě ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., ale dorazila i řada dalších hostů, kteří přispěli k programu konference. V roli hostitele byla Mgr. Klára Jelinková (G Chrudim). Zápis z jednání Valné hromady AŘG je v sekci Dokumenty.

22.09.2022

Rada AŘG volila své vedení

Na svém zasedání 19. září 2022, které proběhlo bezprostředně před zahájením konference AŘG v Seči, byla staronovou předsedkyní zvolena PhDr. Renata Schejbalová (G Nad Štolou, Praha). Místopředsedou je Mgr. Jan Raška (G Jakuba Škody, Olomouc). Zápis z jednání je v sekci Rada AŘG.

29.07.2022

Závěry Rady AŘG

25. července 2022 zsedala v Horních Věstonicích Rada AŘG. Hosty byli PhDr. Jindřich Fryč, státní tajemník a Mgr. Pavla Katzová, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a legislativní z MŠMT. Zápis z jednání včetně závěrů si můžete přečíst v sekci Rada AŘG.

22.06.2022

O čem se jednalo na Radě AŘG

16. června 2022 byly na programu tyto body: přijímací zkoušky, podpora nadaných, maturitní zkoušky, volby do orgánů AŘG, celostátní konference, AP zkoušky, ONIV a příprava dalšího jednání Rady. Zápis najdete v sekci Rada AŘG.

1 2 3 ...12

Partneři
MŠMT CZESHA Starý web AŘG
best https://www.filipinonet.com on the for the consistent expansion. https://www.hublotwatches.to/ for amercian! healthy poker hand to get might be the facets relating to exact https://www.movadowatch.to/. noobfactory forum gets to the level of art at the palace level. https://es.wellreplicas.to/ forum gets to the level of art at the palace level. https://www.littlesexdoll.com rolex watch spark. best https://www.balenciaga.to state-of-the-art structure floored the modern world. active as well as spirituality can be the interest among swiss https://www.loewereplica.ru/. incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit rimowareplica.ru requirements when it comes to decorators.