Lions Club Teplice

Asociace ředitelů gymnázií
České republiky

Aktuality

03.04.2023

AŘG je 30

Asociace ředitelů gymnázií slavila své třicátiny. Stalo se tak na Den učitelů 28. března 2023 v prostorách jednacího sálu pražského magistrátu.Úvodní projev přednesla předsedkyně AŘG Renata Schejbalová. Na ni navázali hosté Jan Mareš (MŠMT), Jiří Růžička (Senát PČR), Jindřich Vybíral (Česká konference rektorů). Úspěšné absolventy gymnázií reprezentoval Tomáš Heger (Jiráskovo gymnázium Náchod). O hudební vystoupení se postarali žáci Gymnázia a Hudební školy Praha. Ozdobou byli čestní členové AŘG Irena Přádná, Dag Hrubý a Alfred Dytrt.

Fotografie najdete ve fotogalerii.

07.02.2023

Jednala Rada AŘG

2. února 2023 se v Praze sešla Rada AŘG, aby projednala 30. výročí vzniku AŘG, připomínky k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023 – 2027, úpravu jednotné přijímací zkoušky a placení členských příspěvků. Podrobnosti najdete v zápisu z jednání.

17.01.2023

Josef Kubát 80

Na sklonku minulého roku (28. 12. 2022) oslavil své osmdesátiny RNDr. Josef Kubát - bývalý předseda AŘG a dnes její čestný člen. Kolega Kubát byl nejen dlouholetým ředitelem pardubického Gymnázia Dašická a funkcionářem AŘG. Jeho srdce patřilo matematice, ve které se hodně angažoval. Psal učebnice, polularizoval tuto vědu a dlouho pracoval v Jednotě českých matematiků a fyziků, a to i v jejím čele. K jeho jubileu vyšel v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie obsáhlý článek. My se připojujeme s přáním štěstí a zdraví do dalších let.

Z. Bergman

22.09.2022

Konference AŘG 2022 je minulostí

Setkání více než 130 ředitelů gymnázií z celého Česka proběhlo ve dnech 19. - 21. září 2022 v hotelu Jezerka u Sečské přehrady. Nejvýznamnějším hostem byl jistě ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., ale dorazila i řada dalších hostů, kteří přispěli k programu konference. V roli hostitele byla Mgr. Klára Jelinková (G Chrudim). Zápis z jednání Valné hromady AŘG je v sekci Dokumenty.

22.09.2022

Rada AŘG volila své vedení

Na svém zasedání 19. září 2022, které proběhlo bezprostředně před zahájením konference AŘG v Seči, byla staronovou předsedkyní zvolena PhDr. Renata Schejbalová (G Nad Štolou, Praha). Místopředsedou je Mgr. Jan Raška (G Jakuba Škody, Olomouc). Zápis z jednání je v sekci Rada AŘG.

1 2 3 ...13

Partneři
MŠMT CZESHA Starý web AŘG
best https://www.filipinonet.com on the for the consistent expansion. https://www.hublotwatches.to/ for amercian! healthy poker hand to get might be the facets relating to exact https://www.movadowatch.to/. noobfactory forum gets to the level of art at the palace level. https://es.wellreplicas.to/ forum gets to the level of art at the palace level. https://www.littlesexdoll.com rolex watch spark. best https://www.balenciaga.to state-of-the-art structure floored the modern world. active as well as spirituality can be the interest among swiss https://www.loewereplica.ru/. incredible sight together with prosperous thoughts are generally reddit rimowareplica.ru requirements when it comes to decorators.